Sarajevski pravni fakultet u Tuzli

Dobrodošli na moj blog

02.12.2008.

Važno obaještenje

Sve potrebne informacije vezane sa Pravni fakultet u Sarajevu,dislocirane nastave u Tuzli mozete pogledati na stranici       www.sarajevsko-pravo.net . Stranica iskljucivo namjenjena studentima pravnog fakulteta..potrebna je samo registracija da bi imali sva potrebna obavjsetenja u vezi pravnog fakulteta...

24.11.2008.

Obavještenje iz predmeta UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

Provjera znanja iz predmeta UVOD U GRAĐANSKO PRAVO kod prof.dr MISTE za studente druge   godine Sarajevskog pravnog fakuteta dislocirane nastave u Tuzli  planirana je za 05.decembar 2008.godine.

Ispit  će biti pismeno u vidu testa.Ispit će sadržavati pitanja od UVODA (POJAM GRAĐANSKOG PRAVA) pa do PRAVNIH POSLOVA(POJMA PRAVNOG POSLA).  tj od 3 stranice pa do 85stranice.

Na ispit mogu izaci svi studenti druge godine kao i studenti trece godine kojima je predmet UVOD U GRAĐANSKO PRAVO ostao nepoložen.Studenti koji nisu očistili prvu godinu nemaju pravo izlaziti na ispite iz druge godine dok se prva godina ne očisti, ali mogu izlazit na testove i tako skupljati poene da bi kasnije lakse polozili ostale ispite.

24.11.2008.

Obavjestenje iz predmeta BRAČNO PRAVO

Prva provjera znanja iz predmeta BRAČNO PRAVO biće 12.DECEMBRA 2008.godine.Test će sadržavat tri tematske cjeline :

Prva tematska cjelina: UVOD

* pojam porodičnog prava

* predmet,sadržaj i razvoj porodičnog prava

* izvori i načela porodičnog prava

* porodica i brak u međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima

Druga tematska cjelina: BRAČNO PRAVO

* pojam i razvoj instituta braka

* pojam,predmet i obilježja bračnog prava

* izvori bračnog prava

* načela bračnog prava

* teroije o pravnoj prirodi braka

* forme sklapanja braka

* dejstva braka,lična prava i dužnosti bračnih partnera

* prestanak braka i postupak posredovanja

* zaštita djece u bračnim sporovima

*pravne posljedice prestanka braka za djecu i bračne partnere

Treća tematska cjelina: VANBRAČNA ZAJEDNICA

* pojam i pravno uređenje vanbračne zajednice

 

Zadaća se  treba predati do: 28.novembar.2008.godine.

24.11.2008.

LITERATURA ZA DRUGU GODINU PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU DISLOCIRANA NASTAVA U TUZLI PRVI SEMESTAR (I)

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO:

UDŽBENIK:     GRAĐANSKO PRAVO

AUTORI:         prof.dr Martin Vedriš  i prof.dr Petar  Klarić

IZDAVAČ:       Forma , Zagreb

GODINA:       1996

 

KRIVIČNO PRAVO

UDŽBENIK:     KRIVIČNO/KAZNENO PRAVO BOSNE I HERCEGOVINE OPĆI DIO

AUTORI:           prof.dr Borislav Petrović  /   Dr sc.Dragan Jovašević

IZDAVAČ:         Pravni fakultet univerziteta u Sarajevu

GODINA:          2005

 

BRAČNO PRAVO

UDŽBENIK:        BRAČNO PRAVO

AUTORI:            Nerimana Traljić/Suzana Bubić

IZDAVAČ:          Pravni fakultet univerziteta u Sarajevu

GODINA:           2007

 

SAVREMENO PRAVNO POLITIČKI SISTEMI

UDŽBENIK:       UPOREDNI POLITIČKI SISTEMI

AUTOR:             prod.dr  Nijaz Duraković

IZDAVAČ:          Pravni fakultet,Sarajevo

GODINA:          2007

MODERNE PRAVNE KODIFIKACIJE

UDŽBENIK:      MODERNE PRAVNE KODIFIKACIJE

AUTOR:           prof.dr    Fikret Karčić

IZDAVAČ:       pravni fakultet,Sarajevo

GODINA:  
  

USTAVNO PRAVO

Obavezna literatura:

UDŽBENIK:  USTANO PRAVO      AUTORI:   BRANKO SMERDEL/ SMILJKO SOKOL    IZDAVAČ:   Zagreb,2006

RAZVOJ USTAVNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI          pripremio:doc.dr Nedžad Duvnjak

USTAV FEDERACIJE BiH                     pripremili: prof dr KASIM TRNKA / prod.dr. NEĐO MILIČEVIĆ

USTAV REPUBLIKE SRPSKE

USTAV BRČKO DISTRIKTA

DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM

 

 

24.11.2008.

O FAKULTETU

 
O Fakultetu
Unutrašnja organizacija rada na Fakultetu
Pravni fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organiziranjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski i postdiplomski studij. U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organiziran putem: katedri, nastavnih predmeta, Centra za naučno istraživački rad izdavačku djelatnost pravne klinike, instituta, seminara, biblioteke i službi zajedničkih poslova - Sekretarijata Fakulteta.
 
Nastava
Pravni fakultet u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo organizira i izvodi dodiplomsku nastavu za sticanje visoke stručne spreme i postdiplomsku nastavu za sticanje stručnog stepena specijaliste i naučnog stepena magistra, odnosno doktora pravnih nauka.
Nastava se izvodi prema utvrđenom nastavnom planu i nastavnim programima.
Nastava za redovne studente se izvodi u prijepodnevnim i popodnevnim satima, a za vanredne studente u popodnevnim satima i to u prostorijama Fakulteta, a za dislociranu nastavu u prostorijama koje za to odredi Upravni odbor.
Nastavni plan za sticanje visoke stručne spreme diplomiranog pravnika obuhvata nastavne predmete, ukupan broj časova predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastavnog rada.
Nastavni plan i program stručnih i fakultativnih predmeta donosi Naučno-nastavno vijeće uz prethodnu saglasnost Univerziteta u Sarajevu.
Nastavni plan sadrži opće, stručne i fakultativne predmete. Opći i stručni predmeti su obavezni, a fakultativni predmet postaje obavezan nakon što ih student odabere.
Dodiplomski studij za sticanje visoke stručne spreme traje 4 (četiri) godine.
Nastava i ispiti obavljaju se u toku školske godine, koja počinje 1.oktobra tekuće godine, a završava se 30.septembra naredne kalendarske godine. Dijeli se na ljetni i zimski semestar.
Zimski semestar počinje 1.oktobra tekuće godine i završava se 31.januara naredne kalendarske godine, a ljetni semestar počinje 1.februara i završava se 30.septembra tekuće godine.
Nastava u jednom semestru traje 15 (petnaest) sedmica.
Sedmični broj časova nastave za studente iznosi najmanje 20, a najviše 30 časova u ovisnosti od nastavnog plana za određenu godinu studija
 
24.11.2008.

RASPORED PREDAVANJA ZA DRUGU GODINU

 

DANI

 

 

PREDMETI

SATNICA

PONEDJELJAK

 

 

KRIVIČNO PRAVO

od 9 do 13

UTORAK

 

 

SAVREMENI PRAVNO PLITIČKI SISTEMI

od 9 do 13

SRIJEDA

 

 

USTAVNO PRAVO 1

SVAKIH 15 DANA

od 9 do 13 I od 14 do 17

ČETVRTAK

 

 

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

SVAKIH 15 DANA

od 09 do 13

 

 

PETAK

 

 

MODERNE PRAVNE KODIFIKACIJE

SVAKIH 15 DANA

 

BRAČNO PRAVO

SVAKIH 15 DANA

od 9 do 13

 

 

od 9 do 13

 


<< 12/2008 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

MOJI LINKOVI

Pravni fakultet u Sarajevu
http://www.pfsa.unsa.ba/stream/

administrator
keta

Predmeti sa prvog semestra druge godine pfsa
Krivično pravo
Ustavno pravo
Bračno pravo
Uvod u građansko pravo
Moderne pravne kodifikacije
Savremeno pravno politički sistemi

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
5029

Powered by Blogger.ba